Úvodní stránka » Téměř 70 tisíc důchodců je v exekuci
Téměř 70 tisíc důchodců je v exekuci

Počet důchodců a lidí pobírajících nemocenskou, kteří jsou v exekuci, vloni výrazně vzrostl. Stát musel krátit dávky 67 614 důchodcům ( 11 procent proti roku 2011) a 3700 ( 23 procent) nemocným, uvedla ve čtvrtek Česká správa sociálního zabezpečení.

“Exekuční srážky z důchodu provádíme pouze na základě doručení exekučního titulu od orgánu, který má oprávnění jej vydávat. Česká správa sociálního zabezpečení je následně povinna provádět srážky z důchodu ihned po doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí,” uvedl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Připomněl, že srážky úřad sice ukončí ihned, jakmile je dluh uhrazený, ale pokud je ale exekuce zastavena, například proto, že dlužník pohledávku uhradí jiným způsobem, musí být ČSSZ o této skutečnosti informována příslušným orgánem, nejčastěji soudem nebo exekutorem.

Aktuální praxe podle Kahouna vypadá tak, že většina změn ve výplatách důchodů je na základě technologického zpracování výplat uskutečněna až od druhého výplatního měsíce následujícího po datu doručení rozhodnutí o zastavení exekučního titulu. Jinými slovy, úřady krátí (nejen) důchodcům a nemocným dávky ještě po zaplacení dluhů, aby jim zadržené peníze mohly následně vracet.

Lidé se často obávají, že kvůli exekuci přijdou o celou výplatu důchodu, nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství. “Dlužníkovi však vždy musí zůstat takzvaná nezabavitelná částka. Jde o část mzdy, tedy v případě ČSSZ o část vyplácených dávek, která ze zákona musí zbývat na uspokojování životních potřeb dlužníka, a kterou nelze srazit,” doplňuje ústřední ředitel ČSSZ.

Nezabavitelná částka od 1. 1. 2013 činí podle příslušné právní úpravy 6064.66 koruny plus 1516,16 koruny na každou vyživovanou osobu.

zdroj: Mediafax / Jan Soukup

Call Now Button